Mózg. Nieoficjalny podr?cznik

Mózg. Nieoficjalny podr?cznik

Mózg. Nieoficjalny podr?cznikMózg. Nieoficjalny podr?cznik

by Matthew MacDonald

Sekretne ?ycie Twojego mózgu

– czyli mroczna podró? w g??b galaretowatej masy komórek

Co Twój mózg próbuje przed Tob? ukry??

Dlaczego zniekszta?ca postrzegan? rzeczywisto???

Jak mo?esz nauczy? si? w pe?ni wykorzystywa? jego potencja??

W jaki sposób powiniene? dba? o mózg, by zachowa? bystro?? umys?u?

Anatomia mózgu

📁 Download Mirror 1 📁 Download Mirror 2
📁 Download Mirror 1 📁 Download Mirror 2

Je?li jeste? szcz??liwym posiadaczem mózgu, a do tego quip on jednym z Twoich ulubionych organów, przygotowali?my dla Ciebie ksi??k? motel? ni? wszystkie. Skoro telewizor, mikrofalówka i lodówka, an ostatnio nawet niemowl?ta dostarczane s? ze szczegó?ow? instrukcj? obs?ugi, dlaczego nie posiada jej ta fascynuj?ca masa komórek, bez której by?by?… zwyk?? ro?link?? A je?li u?ywasz swojego mózgu niezgodnie z instrukcj?? Albo nie wykorzystujesz jego ca?ego potencja?u? By?aby to naprawd? niepowetowana strata.

Similar Posts